Green Star 1L Universalsåpe

Universalrengjøringsmiddel / forvask

Konsentrert alkalisk universalrengjøringsmiddel. Ideelt til alle typer rengjøringsformål og fjerner selv de mest hardnakkede forurensinger og smuss. Spesielle ingredienser sikrer høy materialkompatibilitet med hensyn til sensitive komponenter, som for eksempel anodisert aluminium. Kan brukes ved mange formål for rengjøring av personbiler, campingvogner, båt, nyttekjøretøy, motor, industrigulv og lignende. Passer utmerket i skum eller lavtrykksanlegg. Inneholder ikke fosfater.

Anbefalt blandingsforhold etter bruk og tilsmussingsgrad: Rengjøring av kjøretøy: 1:30 til 1:50. Rengjøring av interiør og tekstil: 1:10 til 1:20. Verksted- og industrigulvrengjøring: 1:40 til 1:120. Påføres hele kjøretøyet og spyles grundig av ved hjelp av høytrykkspyler. Kan benyttes i skumkanon eller lavtrykkskanne.

Advarsel

Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon

kr 199,00