Gentle Snow Foam 1L

Mild høytskummende forvasksåpe

Konsentrert, pH-nøytralt rengjøringsmiddel med høytskummende effekt. Spesielt godt egnet for skånsom, berøringsfri forhåndsrengjøring av lett tilsmussede kjøretøy eller i kombinasjon med alkaliske såper for skummende effekt. Danner et svært tykt skum som sikrer lang virketid. Siden produktet er pH-nøytralt har det svært høy materialkompatibilitet og er skånsomt mot forseglede lakkoverflater. Etterlater en fruktig aroma av kirsebær til omgivelsene.

Anbefalt blandingsforhold etter bruk og tilsmussingsgrad: Rengjøring av kjøretøy ved bruk av skumkanon fra 1:50 til 1:100. Tilsett ca 1-2 dl Gsf ved bruk i skumkanon. Kan kombineres med Green Star for sterkere rengjøringsegenskaper. Påføres hele kjøretøyet og spyles grundig av ved hjelp av høytrykkspyler.


Advarsel

Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon


kr 329,00